Udvalg/opgavefordeling

Opgave og udvalgs beskrivelse og fordeling for Fanø Sejlklub

Bestyrelsens hovedopgaver:
Bestyrelsens hovedopgave er at være loyale overfor de beslutninger, generalforsamlingen har truffet og lede foreningen mellem generalforsamlingerne.

Det indebærer at bestyrelsen:
1. sikrer, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter.
2. sikrer, at vedtægterne overholdes.
3. styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgettet.
4. sikrer at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen.
5. repræsenterer foreningen over for omverdenen.

Beføjelser til udvalgene:

Udvalgene har til opgave at komme med forslag og ideer til forbedringer af Fanø Sejlklub samt få disse gjort til realiteter. Udvalgene kan foretage mindre indkøb til daglig vedligehold, således at tingene kan fungere. Større indkøb og nyanskaffelser skal drøftes på bestyrelsesmødet, hvor man vedtager om det kan indkøbes nu eller sættes på budgettet til næste år.
De i vedtægterne nævnte regler (jævn før pkt. 8 og pkt. 13) som er pålagt bestyrelsen at overholde kan ikke uddelegeres til udvalgene.

Udvalgene:

Oprensning af havnen:                               John Nielsen
Dansk sejlunion:                                            Per S. Hansen
Vadehavsklubberne:                                    David Kolind,H.C. Egetoft, Jørn Jørgensen
Optimistudvalg:                                             Thor Berg, Søren Damgaard Jørgensen, Thor Flindt-                                                                                  Petersen, Hernik Pedersen, Poul Brink Rask, Kasper                                                                                  Kirkegård.
Havnemester:                                                H.C. Egetoft, Iben G. Christensen, Jørn Jørgensen.
Pladsfordeling:                                              Claus Islin Jæger.
Opsynsmand :                                                Claus Islin Jæger og Esther  IslinJæger.
Tekniske chefer:                                           John Nielsen,  Claus Islin Jæger, Kasper Kirkegård.
Stormflodsudvalg:                                       John Nielsen, Jes Sonnicksen, Peder Gejl                                                                                                       Christensen, Brian Schmidt, John Sørensen, Claus                                                                                     IslinJæger.
Prikkeudvalg:                                                 Heine Møller, John Nielsen, H. C. Egetoft,  Kasper                                                                                        Kirkegård, Allan Islin.
Klubhusudvalg:                                            Jørgen Holm, Annelise Halcrow, Claus Islin Jæger,                                                                                     Benny  Wener og Esther  Islin Jæger.
Aktivitetsudvalg:                                           Hanne Skelmose, Annelise Halcrow, Ester IslinJæger,                                                                                Benny Werner, Jane Bjerg, Claus Islin Jæger.
Udlejning klubhus:                                      Benny Werner, Kasper Kirkegård.

Nyhedsbrev:                                                  John Nielsen og Iben Gejl Christensen.
Referent-sekretær:                                     John Sørensen

Hjemmeside:                                                   John Nielsen, Kasper Kirkegård, Kirsten Obeling.

Ansøgning Fonds-
midler:                                                              Per Hansen,  Anders Bentzen.

Spiloperatører:                                              Peder Gejl Christensen, Heine Møller, Brian Schmidt,                                                                               H.C. Egetoft, Jørn Jørgensen, Poul Svendsen, Kasper                                                                               Kirkegård, Niels Skelmose, Claus Islin Jæger, John                                                                                     Nielsen.