Klubhuset

Klubhuset                                                                                                                                         1 nov. 2019

Som medlem af Fanø sejlklub har du adgang til vores klubhus.
Fanø sejlklub er en sports/sejlklub og klubhuset skal benyttes i denne ånd.

Følgende er velkomne til at benytte Sejlklubbens klubhus:
• Medlemmer af Fanø sejlklub, samt betalende gæstesejlere på Fanø havn.
• Andre gæsters benyttelse af klubhuset skal ske i følge sammen med aktivt medlem af Fanø sejlklub.
• Ikke medlemmer i forbindelse med et klub arrangement, såfremt dette fremgår af indbydelsen til arrangementet.

Retningslinjer for klubhuset:
• Klubhuset forlades pænt og ryddeligt
• Borde og stole sættes på plads
• Køkkenet skal være opryddet og rent
• Service rengøres og sættes på plads
• Rygning er ikke tilladt
• Unødig støjende adfærd er ikke tilladt
• Mangler meldes til klubhusudvalget
• Når klubhuset er udlejet kan kun vådrummet benyttes af medlemmerne/gæstesejlere.
Køleskab/fryser i vådrum er forbeholdt gæstesejlere og medlemmer.
• Køleskab køkken er til klubbens salg af drikkevarer, og til lejere af klubhuset.

• Klubbens egne aktiviteter har fortrinsret før udlejning. Dog sådan at er klubhuset udlejet, har det første prioritet.
• Klubhusudvalget kan kræve besked om udlejningens formål og samtidig frasige lejemålets indgåelse.
• Lejeren af klubhuset skal være til stede under lejemålet og er ansvarlig for at lejen af lokalet forløber på en ordentlig måde med hensyntagen til andre i området, så ikke andre generes af højt musik eller anden støj.
• Beløbet for lejen betales senest 14 dage før lejedato, ellers bortfalder lejemålet.
• Klubhuset har åbent hver dag mellem kl. 08.00 – 22.00

Udearealer:
Benyttes som en sports/sejlklub med plads til fælles hygge i et maritimt miljø.
Grillplads kan frit benyttes af medlemmer samt gæstesejlere.

Brud på retningslinjer af klubhuset og udearealer behandles i klubhusudvalget og kan medføre karantæne og i gentagelsestilfælde eksklusion af foreningen.

Udlejning:
Klubhuset kan lejes af sejlklubbens medlemmer
• Passive medlemmer 1 år efter indmeldelse.
• Aktive medlemmer efter indmeldelse.

Rengøring v/udlejning:
Der kan bestilles rengøring i forbindelse med udlejning.
Pris 795kr.

Klubhuset lejes ikke ud i juni, juli og august.

Der er service og stole/borde til 60 personer, herudover er der 20 taburetter.
I vinterperioden, når stormflodsskodderne er monteret må der være max 50 personer i lokalet.

Priser:
• Leje 1 døgn 1500kr
• Møder, begravelser m.v. (6 timer) 600kr

Udlejning og evt. rengøring bestilles ved Næstformand Benny Werner, og er gyldig når den fremgår af Fanø sejlklubs hjemmeside.
• Tlf. 5195 6069
• Mail: bewe@pc.dk