Fanø Sejlklub

Kære gæst i Fanø Lystbådehavn
 Fanø Lystbådehavn drives af frivillige kræfter. Det betyder bl.a., at der ikke er nogen fast havnefoged på havnen.
 Det er bl.a. derfor ikke muligt at bestille plads i havnen. Man må kigge forbi og se, om der er en ledig plads, hvilket som oftest er tilfældet. Vejledning om betaling og livet på havnen fremgår af info-tavler på havnen og i klubhuset.
Eventuelle spørgsmål om Fanø Lystbådehavn kan sendes til Fanø Sejlklub på email: fanoesejlklub@gmail.com Mailen besvares af foreningens kasserer. Som regel inden for 24 timer.
 Fanø Sejlklub kan, hvis nødvendigt, også kontaktes på foreningens "Havnetelefon", tlf. 23 81 23 06. Havnetelefonen besvares som udgangspunkt dagligt i tidsrummet kl. 11-13.

 

Lieber Gast in  Fanø Lystbådehavn
 Fanø Lystbådehavn
wird von Freiwilligen betrieben. Das bedeutet u.a., dass es keinen festen Hafenmeister im Hafen gibt.
 Es ist daher nicht möglich, einen Platz im Hafen zu reservieren. Sie müssen einfach vorbeikommen und sehen, ob ein Platz frei ist, was in der Regel der Fall ist. Hinweise zur Bezahlung und zum Leben im Hafen finden Sie auf den Informationstafeln am Hafen und im Clubhaus.
 Fragen zum 
Fanø Lystbådehavn können per E-Mail gerichtet werden: fanoesejlklub@gmail.com. Die E-Mail wird vom Schatzmeister des Clubs beantwortet. In der Regel innerhalb von 24 Stunden.
 Bei Bedarf kann Fanø Lystbådehavn
auch über das "Hafentelefon" des Vereins kontaktiert werden, Tel. +45 23 81 23 06. Das Hafentelefon ist in der Regel täglich zwischen 11-13 Uhr besetzt.

 

Velkommen til Fanø Lystbådehavn.pdf

Foreningen har i 2024 modtaget tilskud fra Fanø Sparekasses Fond til nye solceller og batterier

Foreningen har i 2024 modtaget tilskud fra CL Låseteknik til nyt låsesystem til klubhuset

Bestyrelsen takker for de modtagne tilskud! 

Se alle tilskud til Fanø Sejlklub her