Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Fejlagtige analyseresultater viste blyforurening i Fanø Lystbådehavn
Det viser sig nu, at Fanø Lystbådehavn slet ikke er forurenet med bly som de første analyser viste. Lars Brammer Nejrup fra Orbicon udtaler: ”Det er selvfølgelig meget beklageligt, at der har været en fejlberegning i analyseresultaterne. Men når vi er kommet os over det, er det jo glædeligt, at der ikke er en blyforurening i Fanø Lystbådehavn. Det vil gøre det meget billigere at få oprenset havnen end først antaget”.
De første analyseresultater viste, at havnen i et delområde C var forurenet med bly. For at undersøge om der var tale om en punktforurening, bestilte Fanø Kommune en enkeltvis analyse af de 5 prøvetagninger fra område C. I den første analyse var de 5 prøver fra område C analyseret samlet. Ved analysen af de 5 prøver enkeltvis viste det sig, at analysefirmaet havde lavet en fejl ved deres analysemetode. Samtlige prøver fra lystbådehavnen er nu analyseret enkeltvis og Orbicon er i gang med at lave et helt nyt notat, der kan danne grundlag for oprensning af lystbådehavnen. Orbicon havde vurderet at oprensningen af område C med blyforurening, kunne beløbe sig til ml. 1,8 – 3,6 mio.kr., idet materialet skulle deponeres på land.
Viceborgmester Marius Nielsen udtaler: ”Det er da glædeligt, at lystbådehavnen kan oprenses langt billigere end først antaget, men jeg ærgrer mig da over, at vi først fik helt forkerte resultater”.
Sejlklubbens formand John Nielsen har som en af de første fået den gode nyhed og udtaler: ”Det er rystende, at der kan opstå så graverende fejl ved analyse fra godkendte analysevirksomheder, og jeg håber, at vi kan stole på de nyeste data. Men det er positivt, at denne analyse viser mindre forurening, og jeg forventer, at vi nu kan få lavet nogle beregninger på, hvad det vil koste at drive havnen i fremtiden. Jeg ser frem til at forberedelser for en oprensning igangsættes, så vi igen får mulighed for at sejle ud og ind af havnen ved både lav- og højvande”.
Fanø Kommune og Fanø Sejlklubs bestyrelse har aftalt at mødes igen den 31. juli for at drøfte næste skridt.

(se resultatet af de nye prøver under "Havnen")