Opgave beskrivelse og fordeling

De gamle udvalgsbetegnelser er noteret under "opgavenavn".

Ved klik på de handleplaner der er røde kan disse ses. De øvrige handleplaner er under udarbejdelse.

Opgave beskrivelse og fordeling for Fanø Sejlklub
Opgavenavn

Beskrivelse og handleplan udarbejdes.

Ansvarlig person med ansvar for orientering af bestyrelsen Medhjælpere til opgaverne.
Uddybning af havnen, uddybning af havneindsejling, ”op luftning” m.m.

(Se handleplan havnen)

John Nielsen Bestyrelsen
Vedligehold af nord og syd broer, ned/opgangs broer, ”musefælden”.

(Se handleplan)

(Gl. betegnelse Tekniske chefer).

John Nielsen, Regnar Skelmose Hans Sonniksen
Pr. ansvarlig for meddelelser til offentlige instanser. Salgs materiale om klubben

(Se handleplan)

John Nielsen og Benny Werner
Kontakt til Kommunen

(Se handleplan)

John Nielsen og Benny Werner
Regnskab, medlemslister m.v.

Handleplan kasseren

(Gl. betegnelse Kassereren)

Kirsten Obeling Alle relevante samarbejdspartnere
Hjemmeside

(Se handleplan)

Kirsten Obeling (indtil videre)
Juniorafdelingen

(Se handleplan)

(Gl. betegnelse Optimist Udvalg)

Thomas Hejn Sven Tobisen, Hans Mikkelsen, Søren Viig, Jane Bjerg, JH Bertelsen, Egil Aagaard, Jan Lauridsen, Ole Sveidal.
Ansøgning om fondsmidler

(Se handleplan)

Per Hansen
Forsikringer

(Se handleplan)

Kirsten Obeling (kollektiv ansvar)
Indberetninger til Danmarks Statistik/Flid/Dansk Sejlunion.

Havnemester maj, juni, juli, september og oktober.

(Gl. betegnelse Havnemester)

(Se handleplan)

H.C. Egetoft

 

 

Ole Sørensen, Iben Gejl, Jan N. Jensen.

Repræsentant til Vadehavs Klubberne og FREV

(Gl. betegnelse Vadehavs Klubberne)

Regnar Skelmose Poul Erik Andersbo
Vedligehold/nyanskaffelser klubhuset.

Udlejning af klubhus

(Gl. betegnelse Klubhus Udvalget)

(Se handleplan)

Benny Werner Jørgen Holm, Annelise Halcrow, Jes Sonniksen.
Referent – sekretær.

(Se handleplan)

John Nielsen og Benny Werner.
Sætning af koste.

(Gl. betegnelse Prikke Udvalget)

(Se handleplan)

 

John Nielsen (Loen), Regnar Skelmose, Allan Christensen, Flemming Pedersen, Heine Møller, Jan N. Jensen.

Pladsfordeling Regnar Skelmose.
Opsynsmand

(Se handleplan)

Ole Sørensen

 

P.E. Svendsen, Jan N. Jensen.
Kontakt til Dansk Sejlunion/FLID

(Gl. betegnelse Dansk sejlunion)

Per Hansen
Klubblad

(Se handleplan)

John Nielsen  

 

Aktivitet/Fester.

(Gl. betegnelse Aktivitetsudvalg)

Benny Werner, Hanne Skelmose Anni Sveidal.
Stormflods Udvalg Regnar Skelmose Ole Sørensen, P.E. Svendsen, Bjørn Theisen