Udvalg/opgavefordeling

Udvalg/opgave beskrivelse og fordeling for Fanø Sejlklub
Opgavenavn
Beskrivelse og handleplan udarbejdes. Ansvarlig person med ansvar for orientering af bestyrelsen Medhjælpere til opgaverne.
Oprensning af havnen, uddybning af havneindsejling, ”op luftning” m.m. John Nielsen Bestyrelsen
Tekniske chefer.
Vedligehold af nord og syd broer, ned/opgangs broer, ”musefælden”. John Nielsen Regnar Skelmose
(Se handleplan)
Pr. ansvarlig for meddelelser til offentlige instanser. Salgs materiale om klubben John Nielsen og Benny Werner
(Se handleplan)
Kontakt til Kommunen John Nielsen og Benny Werner Kjeld Olsen
(Se handleplan)
 Kassereren
Regnskab, medlemslister m.v. Kirsten Obeling Alle relevante samarbejdspartnere
(Se handleplan kassereren)
Hjemmeside Iben Gejl Christensen Benny Werner
(Se handleplan)
 Optimist Udvalg
Juniorafdelingen Thomas Hejn Sven Tobisen, Hans Mikkelsen, Jane Bjerg, JH Bertelsen, Egil Aagaard, Jan Lauridsen, Ole Sveidal, Brian Schmidt.
(Se handleplan)
Ansøgning om fondsmidler
(Se handleplan)
Per Hansen (Junior afdelingen) Alle der kan hjælpe.
Kjeld Olsen
Iben Gejl Christensen
Forsikringer
(Se handleplan) Kirsten Obeling Jens Henrik Berthelsen
Havnemester
Indberetninger til Danmarks Statistik/Flid/Dansk Sejlunion. H.C. Egetoft Ole Sørensen, Iben Gejl.
 Havnemester maj, juni, juli, september og oktober.
 (Se handleplan)
Vadehavs Klubberne
Repræsentant til Vadehavs Klubberne og FREV Iben Gejl Christensen
Regnar Skelmose
Klubhus Udvalget
Vedligehold/nyanskaffelser klubhuset. Benny Werner Jørgen Holm, Annelise Halcrow, Jes Sonniksen/ Iben G. Christensen.
Udlejning af klubhus
 (Se handleplan)
Referent – sekretær.  
(Se handleplan) John Nielsen og Benny Werner.
Prikke Udvalget
Sætning af koste. John Nielsen Heine Møller.
 (Se handleplan) H.C. Egetoft
Pladsfordeling Iben G. Christensen
Opsynsmand Ole Sørensen P.E. Svendsen.
(Se handleplan)
Dansk sejlunion
Kontakt til Dansk Sejlunion/FLID Per Hansen  
Klubblad  ( er på standby)
(Se handleplan) John Nielsen
Aktivitetsudvalg
Aktivitet/Fester. Benny Werner, Hanne Skelmose Anni Sveidal.
Stormflods Udvalg John Nielsen
Kjeld Olsen Ole Sørensen, P.E. Svendsen,