Udvalg/opgavefordeling

Opgave og udvalgs beskrivelse og fordeling for Fanø Sejlklub

Bestyrelsens hovedopgaver:
Bestyrelsens hovedopgave er at være loyale overfor de beslutninger, generalforsamlingen har truffet og lede foreningen mellem generalforsamlingerne.

Det indebærer at bestyrelsen:
1. sikrer, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter.
2. sikrer, at vedtægterne overholdes.
3. styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgettet.
4. sikrer at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen.
5. repræsenterer foreningen over for omverdenen.

Beføjelser til udvalgene:

Udvalgene har til opgave at komme med forslag og ideer til forbedringer af Fanø Sejlklub samt få disse gjort til realiteter. Udvalgene kan foretage mindre indkøb til daglig vedligehold, således at tingene kan fungere. Større indkøb og nyanskaffelser skal drøftes på bestyrelsesmødet, hvor man vedtager om det kan indkøbes nu eller sættes på budgettet til næste år.
De i vedtægterne nævnte regler (jævn før pkt. 8 og pkt. 13) som er pålagt bestyrelsen at overholde kan ikke uddelegeres til udvalgene.

Udvalgene:

Oprensning af havnen:                               John Nielsen
Dansk sejlunion:                                            Per S. Hansen
Vadehavsklubberne:                                   Iben Gejl Christensen, David Kolind
Optimistudvalg:                                            Thomas Hejn, Sven Tobisen, Hans Mikkelsen, Jane                                                                                     Bjerg, JH Bertelsen, Egil Aagaard, Jan Lauridsen, Ole                                                                              Sveidahl, Henrik Pedersen og Brian Schmidt.
Havnemester:                                                H.C. Egetoft, Iben G. Christensen, Jørn Jørgensen.
Pladsfordeling:                                              Iben G.Christensen.
Opsynsmand :                                                Claus Christensen og Esther Søgård.
Tekniske chefer:                                           John Nielsen, Jes Sonnicksen, Claus Christensen.
Stormflodsudvalg:                                       John Nielsen, Claus Christensen og Jes Sonnicksen.
Prikkeudvalg:                                                 Heine Møller, John Nielsen, H. C. Egetoft, Jes                                                                                                Sonniksen.
Klubhusudvalg:                                            Jørgen Holm, Annelise Halcrow, Iben Gejl, Benny                                                                                        Werner og Esther Søgård.
Aktivitetsudvalg:                                          Hanne Skelmose, Annelise Halcrow, Ester Søgård,                                                                                      Benny Werner.
Udlejning klubhus:                                      Benny Werner, Claus Christensen.

Klubblad:                                                        John Nielsen.
Hjemmeside:                                                John Nielsen og Benny Werner.
Referent-sekretær:                                     John Nielsen
Forsikringer:                                                  Jan Schmidt, Jens Henrik Berthelsen
Ansøgning Fonds-
midler:                                                              Per Hansen, Iben Gejl Christensen

Spil mænd:                                                     Claus Christensen, Martin Wium,                                                                                                                          Rune Jensen, Peder Gejl, Ole Sørensen, Jon Arpe,                                                                                      John Nielsen.