Priser

Alle priser gælder for perioden 1.januar til 31. december, hvorefter der udsendes ny opkrævning.

Kontingent aktiv                             600 kr.

Kontingent aktivmedejer            200 kr.

Kontingent passiv                           375 kr.

Priser for pladsleje  samt kollektivansvar se under havnen.

Indmeldelse sker til Claus Jæger tlf.nr.: 23812306