Årsplan for juniorafdeling 2020

 

Årsplan for Fanø sejlklubs juniorafdeling 2020

26. Februar:                       Vi starter op med teori. Vi mødes kl. 16 i sejlklubben.Kender du                                                           nogen som gerne vil gå til sejlads, så tag dem endelig med.

18. marts:                           Forældre- og tilmeldingsmøde kl. 17.00 for forældre og                                                                          sejlere. Der vil være teori fra kl. 16 til kl. 17 og bagefter vil trænerne                                                  fortælle lidt om sejlads og der er vil være tilmelding for nye og                                                            gamle medlemmer.

21. marts:                           Vi henter joller. Vi håber, at så mange forældre, som muligt har                                                            mulighed for at hjælpe. Vi mødes ved sejlklubben kl. 9.00

29. marts:                           Tur i svømmehallen, hvor vi øver kæntring og andre færdigheder.                                                       Mere information følger.

1. april :                               Klargøring og vask af joller kl. 16.00. Vi ser gerne, at så mange                                                              forældre, som muligt kommer og hjælper (har man ikke mulighed                                                    for at komme kl. 16.00 er man velkommen til at komme senere)

4. april:                                Standerhejsning kl. 14.00. Arrangementet er for hele Sejlklubben.

8. april:                               JUBIIIII, første officielle sejler dag. Vi mødes kl. 15.30 Og sejler hver                                                  onsdag kl. 15.30. Dog vil tidspunktet for Sejlads i sommerferien                                                           varierer, tidspunkterne vil blive meldt ud i vores facebook gruppe                                                     (”Fanø sejlklub Junior afdelingen”)

7. juni:                                Store jolletur. Nærmere information følger.

13. juni:                             ”Vild med vand”. Igen i år er vi en del af ”Vild med Vand”, hvor vi                                                           gerne skal motivere flere til at få lyst til at prøve kræfter med                                                               sejlads. Mere information følger.

21. juni:                              ”Danibo Cup” med deltagelse af ”Ho Bugt Sejlklub”. Derefter holder                                                  vi forårsafslutning. Mere information følger.

30. august:                        Klubmesterskab, hvor vi viser, hvad vi har lært og Konkurrerer lidt.                                                    Mere information følger.

6. september:                   Store jolletur. Mere information følger.